YGEA

pt

Nar ni soker postumt ett hangiven och omsint partner

Nar ni soker postumt ett hangiven och omsint partner Aven fast dom framgang som gjorts mirakel de senaste aren, hanterar egyptiska tjeje annu nagon grundlig rotad ojamlikhet mellan konen sasom hindrar do av att forverkliga sin mojlighet samt kvaver deras yttrandefrihet. Nej forblir dessa utmaningar nagon banal sanning sta manga kvinn inom Egypten. Tyvarr utsatts […]